preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Žubor

 


Projekt
Hrabri telefon

CARNet

Otvorite svoj elektronički identitet na CARNet mreži koji će vam omogućiti korištenje mnogobrojnih CARNetovih usluga.

Kako postati korisnik?

skole.hr

Školska učilica

Učenje na daljinu

Drvo znanja

AZOO

MZO

zbornica.com

Oglasna ploča

Natječaj ravnatelj

Školski odbor Osnovne škole „Vukomerec“, Zagreb, Porečka 7c  na 28. sjednici održanoj dana 20.09.2019. godine raspisuje natječaj za imenovanje ravnatelja/ce škole s usvojenim tekstom:

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., i  68/18.- u daljem tekstu: Zakon ) i Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole „Vukomerec“, Zagreb, Porečka 7c raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1.) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

            a) sveučilišni diplomski studij ili

            b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

            c) specijalistički diplomski stručni studij;

            d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz     članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona.

2.)  uvjete propisane člankom 106. Zakona,

3.) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija navedenih pod točkom 1. ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete navedene pod točkom 1. ili ukoliko nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim stječe 240 ECTS bodova, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj: 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 07/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

  • životopis
  • diplomu, odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja
  • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
  • dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja istog
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i dokaz o radnom iskustvu na odgojno - obrazovnim poslovima u školskim ustanovama)
  • da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona (ne starije od dana objave natječaja)
  • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona (odluke o imenovanju ili potvrda školske ustanove)
  • program rada za mandatno razdoblje

Dodatne kompetencije kandidata za imenovanje ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima i dokazuju se na sljedeći način:

1. Poznavanje stranog jezika: - javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove, - potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika, - potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika - drugom ispravom.

2. Osnovne digitalne vještine: - javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove, - potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti, - potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina - drugom ispravom.

3. Iskustvo rada na projektima: - dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata -osobnom izjavom kandidata u životopisu.

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj: 121/17.) dužna je uz prijavu na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti temeljem čl. 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužna je uz prijavu na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječajna dokumentacija kandidatima se vraća po isteku natječajnog postupka.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Vukomerec, Zagreb, Porečka 7c, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“ .

Natječaj je objavljen 25.09.2019. u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama škole.

 

KLASA: 112-07/19-02/02

URBROJ: 251-158-19-02

U Zagrebu, 20. rujna 2019. godine

 

                                                        predsjednik Školskog odbora:

                                                                                                                                                                                         Mile Jukić
Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Tihana Jurec   datum: 25. 9. 2019.

KnjižnicaZapošljavanje

Udžbenici


GDPR

e-Dnevnik


TražilicaBrojač posjeta
Ispis statistike od 31. 5. 2010.

Ukupno: 560271

Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


Raspored zvona

Prije podne:

1. sat 8.00 - 8.45
2. sat 8.50 - 9.35
3. sat 9.45 - 10.30
4. sat 10.40 - 11.25
5. sat 11.30 - 12.15
6. sat 12.20 - 13.05

Poslije podne:

0. sat 13.10 - 13.55
1. sat 14.00 - 14.45
2. sat 14.50 - 15.35
3. sat  15.45 - 16.30
4. sat 16.40 - 17.25
5. sat 17.30 - 18.15
6. sat 18.20 - 19.05

 


Oglasna ploča

Anketa
Koliko vremena dnevno provodim za računalom (prosječno)?
Poveznice

Dokumenti
preskoči na navigaciju